Warsztaty

- to cykle spotkań o określonej tematyce, mające na celu zapoznanie uczestników z konkretnym tematem, np. właściwej komunikacji w relacjach z bliskimi; spotkania trwają około 1,5 godziny co 2 tygodnie. Grupa jest otwarta, co oznacza, że w trakcie trwania warsztatu mogą pojawić się nowe osoby.