Profilaktyka

- zajęcia dla szkół realizujące program profilaktyki uzależnień rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych