Poradnictwo pedagogiczne

- to jedno lub kilka spotkań, na których rodzice wraz
z dzieckiem mają możliwość omówienia z terapeutą bieżącej sytuacji problemowej w szkole, w domu czy z rówieśnikami. Terapeuta zachowuje się inaczej niż w trakcie sesji - bierze czynny udział w rozmowie doradzając i podsuwając pomysły
i rozwiązania trudnych sytuacji. Polecam w sytuacjach:

  • pojawiających się trudności z nauką,

  • konfliktach w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami

  • niepokojących zachowaniach (zbytnia agresywność lub
    poczucie osamotnienia i nieśmiałość)

  • niechęci do chodzenia do szkoły