Przez ostatnie lata mieszkałam w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną. Będąc członkiem Polish Psychologist Club pomagałam wolontaryjnie Polakom potrzebującym pomocy terapeutycznej.

Jeszcze w czasie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim związałam się z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu, gdzie prowadziłam grupy młodzieżowe, terapię indywidualną, warsztaty, treningi i szkolenia. Równocześnie pracowałam jako pedagog szkolny oraz socjoterapeuta na obozach dla dzieci z problemem alkoholowym w rodzinie.