Pracuję zgodnie z zasadami terapii psychodynamicznej. To rodzaj terapii oparty na teoriach psychoanalitycznych, uwzględniających działanie nieświadomych impulsów wpływających na nasze zachowania i uczucia. W tej terapii ustalone są ścisłe zasady prowadzenia sesji terapeutycznej
Kilka przykładowych zasad:

  • Sesja trwa 45-50 minut

  • Spotkania odbywają się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu

  • Spotkania początkowe (1-3) nazywają się konsultacjami -
    wtedy terapeuta zadaje więcej pytań aby lepiej poznać
    pacjenta i zrozumieć istotę problemu. Wtedy też ustalają
    wspólnie cel i zasady terapii