Terapia grupowa

- różni się od indywidualnej czasem trwania spotkania - trwa około 3 godzin i odbywa się co 2 tygodnie. Grupa stałych osób stanowi dodatkowe źródło wiedzy na swój własny temat. Czasami pomaga już samo znalezienie się w jednym miejscu z ludźmi posiadającymi podobne problemy.

Terapię grupową proponuję osobom, które:

  • Mają trudności w kontaktach z ludźmi - nie wiedzą jak
    rozpocząć rozmowę, utrzymać więź, mają obawy,
    że są źle odbierane w towarzystwie

  • Źle wspominają grupy, do których należeli (byli wyśmiewani
    w szkole, doświadczali przemocy psychicznej czy fizycznej
    ze strony rówieśników, itp.)