Będąc bardziej świadomym swoich własnych ograniczeń możemy decydować o tym, jak wyglądają nasze relacje
z innymi ludźmi i mamy szansę uniknąć popełniania tych samych błędów.

Jest to rodzaj terapii, który jest wymagający dla pacjenta - terapeuta pomaga i towarzyszy, ale nie rozwiązuje jego problemów. Zostawia mu odpowiedzialność za własne życie, co pozwala pacjentowi na większy rozwój osobowości
i większą dojrzałość psychiczną
. Dzięki temu łatwiej jest funkcjonować w codziennym życiu i czerpać z niego radość.