Terapię indywidualną proponuję osobom, które:

 • Doświadczają trudności w relacjach z bliskimi i ważnymi
  osobami (małżonek, dziecko, rodzic, szef w pracy, przyja-
  ciel, itp.)

 • Czują się niespełnione w życiu; nie wierzą w siebie; nie
  potrafią odmówić ; są nieśmiałe

 • Przeżywają często wiele stresu i lęków w różnych
  sytuacjach życiowych

 • Doświadczyły straty lub przeżyły żałobę; ich związek się
  rozpada lub rozpadł

 • Mają kłopot w znalezieniu partnera albo nie potrafią
  utrzymać związku przez dłuższy czas