Spotkania indywidualne (oboje rodzice lub jedno z rodziców
z niemowlęciem)
Proponuję ten rodzaj terapii w sytuacji gdy:

  • niepokoi zachowanie niemowlęcia (zbytnia płaczliwość,
    kolki, trudności ze snem lub niechęć do jedzenia)

  • niepokoi samopoczucie matki (depresja poporodowa, niechęć
    do dziecka, nieustająca złość na zachowania dziecka, itp.)

  • ojciec czuje się odseparowany, niepotrzebny, mniej
    ważny, przeżywa trudne emocje w stosunku do dziecka, itp.