Analiza relacji rodzic - niemowlę

- człowiek od pierwszych chwil życia jest jedyną
i niepowtarzalną istotą posiadającą swoje uczucia i potrzeby,
a relacja pomiędzy nim a rodzicami jest najważniejszą więzią na świecie, bo daje początek i wzór dla tworzenia innych związków. Analiza relacji rodzic - niemowlę polega na wspólnym przyjrzeniu się temu jak matka i ojciec czują się
w kontakcie z niemowlęciem. Pomaga również określić, jak ich doświadczenia z dzieciństwa wpływają nieświadomie na ich więź z dzieckiem.